Valesokkelin korjaus Akaassa ja muualla Pirkanmaalla

- Valesokkelirakenne on ollut yleisesti käytössä 60-luvun lopulta jopa 90-luvun puoliväliin asti. Näistä rakennuksista merkittävä osa vaatisi pikaisesti valesokkelin korjausta. Nykyään valesokkeli rakennetta ei saa enää käyttää ja se onkin luokiteltu riskirakenteeksi.


- Valesokkeli Rakennuksen tunnistaa usein parhaiten siitä, että sisälattian pinta on lähellä ulkona olevaa maanpinnan tasoa. Myös betonisokkeli nousee näissä rakennuksissa yleensä ulko-oven alareunan yläpuolelle.


- Nykyisen ns. hyvän rakennustavan mukaan puu rakenteita ei saa sijoittaa maanpinnan tason alapuolelle. Valesokkelin korjaus on usein sisäilman kannalta oleellista.


- Valesokkelin puurakenteet saattavat usein näyttää ulkoisesti hyväkuntoisilta, mutta vasta alajuoksun irroitus kertoo rakenteen todellisen kunnon. Kannattaakin ottaa muutamasta kohtaa "näytekappale" ja tutkia alajuoksun alapintaa, josta usein on löydettävissä mikrobien aiheuttamia muutoksia.


- Valesokkelin korjaus nostaa aina kiinteistön arvoa sekä elinkaarta.


Valesokkeli korjataan poistamalla puuaines ja muu orgaaninen lattian/ maanpinnan alapuolelta korottamalla sokkelia esim. kevytbetoniharkoilla, valamalla, termotuote-menetelmällä tai teräs kengillä. Jokainen kohde on erilainen, joten rakenne avauksien jälkeen päätetään sopiva korjaus menetelmä. On hyvä muistaa ennen rakenne avauksia tehdä haitta-ainekartoitus rakenteesta. Seinässä tai rakenteessa saattaa olla asbestia tai muita haitta-aineita jotka vaati erillisen haitta-aine purun.